DEİK İskenderiye Ziyaretinin İptali - Ankara Sanayi Odası

DEİK İskenderiye Ziyaretinin İptali

Tarihi     : 16.04.2009
İşareti    : 5/5000 – 1585
Yanıt      : dim@aso.org.tr

Sayın Üyemiz;

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan alınan bir yazıda, Türk-Mısır İş Konseyi tarafından gerçekleştirilecek olan 25-27 Nisan 2009 tarihlerinde Mısır’ın İskenderiye kentine işadamları heyet ziyaretinin karşı tarafın talebi üzerine ileri bir tarihe ertelendiği ve yeni tarihin daha sonra iletileceği belirtilmektedir.

Ziyaretle ilgili olarak DEİK’e avans ödemesi yapmış olan üyelerimiz DEİK Mali ve İdari İşler Koordinatörlüğü ile (0212 339 50 46 / 47 / 69) temasa geçerek ödenen meblağın iadesini sağlayabilirler. Bilgilerinize sunarız.

 Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası