DAVA ŞARTI OLARAK ARABULUCULUK İŞ MAHKEMELERİ KANUNU YAYIMLANDI - Ankara Sanayi Odası

DAVA ŞARTI OLARAK ARABULUCULUK İŞ MAHKEMELERİ KANUNU YAYIMLANDI

    26 Ekim 2017

Sayı : 04/5000-2879
Konu : Arabuluculuk Hk.
İlgili Kişi: Selin Örnek (selin.ornek@aso.org.tr)
Sayın Üyemiz,
12 Ekim 2017 tarihinde kabul edilerek, İş mahkemelerinin kuruluş, görev, yetki ve yargılama usulünü düzenleyen 7036 sayılı “İş Mahkemeleri Kanunu” 25 Ekim 2017 tarih ve 30221 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Kanuna göre; 01.01.2018 tarihinden itibaren uygulanmak üzere bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda, arabulucuya başvurma zorunluluğu dava şartı olarak getirilmiştir. İş kazası veya meslek hastalığından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat taleplerinin bu kapsamda arabuluculuğa tabi tutulmayacağı düzenlenmektedir. Arabulucu, yapılan başvuruyu görevlendirildiği tarihten itibaren üç hafta içinde sonuçlandıracağı ve bu sürenin en fazla bir hafta uzatılabileceği düzenlenmektedir. Asıl işveren- alt işveren ilişkisinin varlığı halinde işe iade talebiyle arabulucuya başvurulduğunda, anlaşmanın gerçekleşebilmesi için işverenlerin arabuluculuk görüşmesine birlikte katılmaları ve iradelerinin birbirine uygun olmasının aranacağı düzenlenmektedir. Arabuluculuğa başvurunun zamanaşımı süreleri bakımından durdurucu nitelikte olduğu düzenlenmektedir.

Ayrıca bu kanun ile yetki ve görev hükümlerinde bazı değişiklikler düzenlenmektedir. Bu kanun ile arabuluculuk süreci sonrası yapılacak yargılamanın basit yargılama usulü olduğu düzenlenmektedir. Fesih bildirimine itiraz, disiplin cezalarına ilişkin davalar, bazı haklı nedene dayalı fesih davalarına ilişkin kararlar, ücretin gününde ödenmemesi, çalışma süresi bir yılı aşmamış işçilerin yıllık ücretli izin hakkı ve izin sürelerine ilişkin taleplerine dair davalar, küçüklerin çalışmasına ilişkin bazı davalara ilişkin temyiz yoluna başvurulamayacağı düzenlenmektedir. Kıdem tazminatı, iş sözleşmesinin bildirim şartına uyulmaksızın feshinden kaynaklanan tazminat, kötü niyet tazminatı, iş sözleşmesinin eşit davranma ilkesine uyulmaksızın feshinden kaynaklanan tazminat davalarının zamanaşımı sürelerinin beş yıl olacağı düzenlenmektedir.

Anılan söz konusu “İş Mahkemeleri Kanunu” nun tam metni ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

Odamız Tahkim, Arabuluculuk ve Uzlaştırıcılık Merkezi (ASOTAUM) 5/8/2015 tarihinden beri Odamız üyelerine hizmet sunmaktadır. Başvurular Odamız web sitesi üzerinden gerçekleştirilebilir. Konu ile ilgili detaylı bilgi için Odamız Arabuluculuk ofisi ile (Betül SEYREK-0312 417 12 00/1117, arabuluculuk@aso.org.tr) irtibata geçilebileceği hususunu önemle bilginize sunarız.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası

Ek :İş Mahkemeleri Kanunu (6 sayfa)

Amateur Francais Porn guarda porno Kostenlos Deutsche Porno