DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ, HİZMET ALIMI İHALELERİ , MAL ALIMI İHALELERİ, YAPIM İŞ - Ankara Sanayi Odası

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ, HİZMET ALIMI İHALELERİ , MAL ALIMI İHALELERİ, YAPIM İŞ

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ HK.

Tarihi     : 09.03.2009
İşareti    : 6/5000 –
 1029
Yanıt      : ticaret@aso.org.tr 

Sayın Üyemiz;

04/01/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki idarelerin, bu Kanunun ikinci kısmının beşinci bölümünde belirtilen danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde uygulayacakları usul ve esasları düzenleyen; “Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği” 04.03.2009 tarih ve 27159 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Ek: Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği için tıklayınız.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası  

 

 

HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ HK.

Tarihi     : 09.03.2009
İşareti    : 6/5000 –
1029

Yanıt      : ticaret@aso.org.tr 

Sayın Üyemiz;

04/01/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki idarelerin, bu Kanuna göre gerçekleştirecekleri, danışmanlık hizmet alımı ihaleleri dışındaki hizmet alımı ihalelerinde uygulayacakları usul ve esasları düzenleyen;“Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği” 04.03.2009 tarih ve 27159 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Ek:Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği için tıklayınız.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası  

 

 

MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ HK.

Tarihi     : 09.03.2009
İşareti    : 6/5000 –
 1029
Yanıt      : ticaret@aso.org.tr 

Sayın Üyemiz;

04/01/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki idarelerin, bu Kanuna göre gerçekleştirecekleri mal alımı ihalelerinde uygulayacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla; “Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği”04.03.2009 tarih ve 27159 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Ek:Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği için tıklayınız.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası  

 

 

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ HK.

Tarihi     : 09.03.2009
İşareti    : 6/5000 –
1029

Yanıt      : ticaret@aso.org.tr 

Sayın Üyemiz;

04/01/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki idarelerin, bu Kanuna göre gerçekleştirecekleri yapım işleri ihalelerinde uygulayacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla  “Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği”04.03.2009 tarih ve 27159 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Ek:Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği için tıklayınız.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası  
 
 

 

ÇERÇEVE ANLAŞMA İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ HK.

Tarihi     : 09.03.2009
İşareti    : 6/5000 –
 1029
Yanıt      : ticaret@aso.org.tr 

Sayın Üyemiz;

04/01/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki idarelerin, bu Kanuna göre gerçekleştirecekleri ikinci fıkrada belirtilen mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin çerçeve anlaşma ihaleleri ile çerçeve anlaşma kapsamında yapacakları münferit sözleşmelerin imzalanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla“Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliği”  04.03.2009 tarih ve 27159 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Ek:Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliği için tıklayınız.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası  

 

 

YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ HK.

Tarihi     : 09.03.2009
İşareti    : 6/5000 –
 1029
Yanıt      : ticaret@aso.org.tr 

Sayın Üyemiz;

04/01/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki idarelerin, bu Kanun hükümlerine göre yaptıkları ihaleler sonucunda teslim edilen yapım işlerinin muayene ve kabul işlemleri için, 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 11 inci maddesi uyarınca kuracakları muayene ve kabul komisyonlarının kuruluş ve çalışma esasları ile muayene ve kabul işlemlerinde uygulanacak usul ve esasları düzenleyen; “Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği” 04.03.2009 tarih ve 27159 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Ek:Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği için tıklayınız.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası