Dahili Acil Durum Planı Tebliğ Taslağı Hakkında Görüş - Ankara Sanayi Odası

Dahili Acil Durum Planı Tebliğ Taslağı Hakkında Görüş

    31 Temmuz 2015

Tarihi : 28.07.2015
İşareti : 
4/5000-1738 
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
 
Sayın Üyemiz;  
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda;Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yazısına atfen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile müştereken hazırladıkları “Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik” in 30 Aralık 2013 tarih ve 28530 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği hatırlatılmakta ve  taraflarınca bu Yönetmeliğin 13 üncü, 15 inci, 16 ncı ve 21 inci maddelerine dayanılarak, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının görüşleri alınarak “Büyük Endüstriyel Kaza Risklerinin Azaltmasına Yönelik Dahili Acil Durum Planı Tebliği Taslağı” hazırlandığı bildirilmektedir.
Söz konusu taslağın http://www.tobb.org.tr  ana sayfasında “TOBB Birimleri” başlığı “Avrupa Birliği Dairesi” linkinde bulunan “Genel Bilgilendirme” bölümünde yer aldığı belirtilerek Taslak hakkında Odamız görüşleri talep edilmektedir.
 
Bu kapsamda, yukarıda belirtilen talebe ilişkin olarak TOBB’a iletilecek Odamız görüşlerine dayanak oluşturmak üzere görüşlerinizin en geç 7  Ağustos 2015 tarihi mesai saati sonunu kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası