Dahilde İşleme Rejimi Uygulamalarındaki Sorun ve Çözüm Önerileri Hk. - Ankara Sanayi Odası

Dahilde İşleme Rejimi Uygulamalarındaki Sorun ve Çözüm Önerileri Hk.

Tarihi    : 26.07.2011
İşareti   : 4/5000 –2351
Yanıt     : ticaret@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz;   
 
Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan bir yazıda; Dahilde İşleme Rejimi Değerlendirme Kurulu’nun 3. toplantısının gerçekleştirildiği, bu konuda 4. toplantının Ağustos ayı içinde yapılacağı belirtilmiştir.
 
Bu kapsamda, Dahilde İşleme Rejimi uygulamaları bakımından oluşan sorun ve söz konusu sorunların giderilebilmesini teminen ve Odamız görüşlerine dayanak oluşturmak üzere, konuyla ilgili görüşlerinizin en geç 28 Temmuz 2011 Perşembe günü saat 12.30’a kadar Odamızın murat.ersoy@aso.org.tr  veya fulya.tunca@aso.org.tr e-posta adresine gönderilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası