Dahilde İşleme Rejimi Tebliği Hk. - Ankara Sanayi Odası

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği Hk.

    17 Mayıs 2011

Tarihi    : 17.05.2011
İşareti   : 4/5000 –1636
Yanıt     : ticaret@aso.org.tr
 
 
Sayın Üyemiz;   
 
“2006/12 Sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2011/7)” 17.05.2011 tarih ve 27937  sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla, 
 
Ankara Sanayi Odası