Dâhilde İşleme Rejimi Tebliği Hk.

    14 Haziran 2018

İşareti : 04/5000-1468
İrtibat : ticaret@aso.org.tr
İlgili Kişi: Betül Seyrek (betul.seyrek@aso.org.tr)

Sayın Üyemiz,
08.06.2018 gün, 30445 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ve aynı tarihte yürürlüğe girmesi öngörülen ekli ( İhracat:2018/4 ) sayılı Tebliğ ile, 20.12.2018 gün, 26382 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ( İhracat:2006/12 ) sayılı Dâhilde İşleme Rejimi Tebliği’nde değişiklik yapılmış ve bu Tebliğe Geçici 32 nci madde eklenmiştir.

Yapılan bu değişiklik ile, 08.06.2018 tarihinden önce düzenlenmiş dâhilde işleme izin belgelerine/ taahhüt hesapları kapatılan ancak müeyyideleri henüz tahsil edilmeyen dâhilde işleme izinlerine yine 08.06.2018 tarihinden itibaren 3 ay içerisinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na başvuruda bulunmaları kaydıyla bu başvurunun uygun görüldüğü tarihten itibaren belge/izin orijinal süresinin yarısını geçmemek üzere ek süre verileceği öngörülmüştür.

Bilgilerine sunulur

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası


Ek: Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2018/4) İçin Tıklayınız

Amateur Francais Porn guarda porno Kostenlos Deutsche Porno