Dahilde İşleme Rejimi Kurulu Gündemine Alınmak Üzere Görüşleriniz Hk. - Ankara Sanayi Odası

Dahilde İşleme Rejimi Kurulu Gündemine Alınmak Üzere Görüşleriniz Hk.

    1 Mart 2011

Tarihi     :01.03.2011 
İşareti    :04/5000-685
 
Sayın Üyemiz,
 
 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Dış Ticaret Müsteşarlığı koordinasyonunda kurulmuş bulunan “Dahilde İşleme Rejimi Değerlendirme Kurulu”nun 8 Mart 2011 tarihinde gerçekleştirilecek üçüncü toplantısında görüşülmek üzere, ekte yer alan  6, 7 ve 8 inci gündem maddeleri ile ilgili Odamız görüşleri talep edilmektedir.
 
TOBB’a iletilecek Odamız görüşlerine dayanak oluşturmak üzere, Dahilde İşleme Rejimi ile ilgili olarak, 6, 7 ve 8 inci maddelerde bahsi geçen konular hakkındaki görüşlerinizin en geç 03.03.2011 Perşembe günü mesai saati bitimine kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası