DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİZ - Ankara Sanayi Odası

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİZ

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİZ
 
 
 Tarihi     : 30.07.2010
 
 İşareti    :4/5000-2609  
 
 
Sayın Üyemiz;  
 
  
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; 29.06.2010 tarih ve 27626 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar” gereği Dış Ticaret Müsteşarlığı koordinasyonunda kurulan “Dahilde İşleme Rejimi Değerlendirme Kurulu”nda görüşülmek üzere Dahilde İşleme Rejimini kapsayan konularda yaşadığınız sorunlar ile görüş ve önerilerinizin 06.08.2010 tarihi mesa bitimine kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.
 
 Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası