Dahilde İşleme Rejimi (Dir) Sisteminin Yeniden Düzenlenmesine Yönelik Çalışma Hakkında Görüş - Ankara Sanayi Odası

Dahilde İşleme Rejimi (Dir) Sisteminin Yeniden Düzenlenmesine Yönelik Çalışma Hakkında Görüş

Tarihi  : 20.04.2016
İşareti : 4/5000-927

İrtibat : ticaret@aso.org.tr 

Sayın Üyemiz;  

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; bilindiği üzere, Dahilde İşleme Rejimi (DİR), ihraç üriinlerimize dünya piyasalarında rekabet gücü kazandırmak, ülke ihracatım arttırmak, ihraç pazarlan ve ihraç ürünlerimizi çeşitlendirmek amacıyla, ihracatçılarımızın, dünya piyasa fiyatlarından gümrük muafiyetti olarak ve ticaret politikası önlemlerine tabi olmaksızın, hammadde, yardımcı madde, yarı mamul, mamul ile ambalaj ve işletme malzemelerinin ithaline imkan veren ekonomik etkili bir gümrük rejimidir. Özellikle 1980 yılından bu yana küresel ekonominin gereklerini tüm unsurlarıyla yerine getirerek ihracata dayalı bir kalkınma modelinin izini süren ülkemizde DİR, diğer Ekonomik Etkili Gümrük Rejimlerinden ayrılmakta ve cazip durumda bulunmaktadır. Bu sistem, ihracatı teşvik amaçlı olarak tüm dünyada etkin olarak kullanılmaktadır.

Ekonomi Bakanlığı tarafından, 64. Hükümet Eylem Planı kapsamında, “Dahilde İşleme Rejimi’nin gözden geçirilmesi” konulu eylem planı ile ilgili olarak bir çalışma yürütülmektedir. Bu çerçevede DİR mevzuatında yapılacak değişikliklerde, ülkemiz üretim yapısmm gözden geçirilerek, bu rejimin yurt içi üretimi ve ihracatı teşvik edecek şekilde yeniden düzenlenmesinin önemli olduğu değerlendirilmektedir.

Bu kapsamda yukarıda belirtilen söz konusu eylem çerçevesinde, yerli üretimi ve ihracatı teşvik edecek şekilde DİR sisteminin yeniden düzenlenmesine yönelik oluşturacağınız görüş ve önerilerinizin en geç 25 Nisan 2016 günü mesai bitimine kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası