Dahilde İşleme Rejimi Değerlendirme Kurulu Toplantısı Hk. - Ankara Sanayi Odası

Dahilde İşleme Rejimi Değerlendirme Kurulu Toplantısı Hk.

Tarihi  : 04.03.2013
İşareti : 
4/5000-709
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığı’nın yazısına atfen, Dahilde İşleme Rejimi Değerlendirme Kurulu’nun altınca toplantısında alınan ve ekte sunulan kararlarına ilişkin Odamız görüşleri ve yedinci toplantıda gündeme alınması talep edilen azami beş maddenin ve bu maddelere ilişkin öneri ve gerekçelerin Birliklerine iletilmesi talep edilmiştir.
 
 
TOBB’a iletilecek Odamız görüşlerine dayanak oluşturmak üzere, yukarıda bahsi geçen konulara ilişkin görüşlerinizin en geç 07.03.2013 tarihi mesai saati bitimine kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası