Dahilde İşleme Rejimi Değerlendirme Kurulu Hk. - Ankara Sanayi Odası

Dahilde İşleme Rejimi Değerlendirme Kurulu Hk.

    13 Nisan 2011

Tarihi   : 12.04.2011
İşareti  :04/5000-1258
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Dahilde İşleme Rejimi Değerlendirme Kurulu’nda karara bağlanan gündem maddeleri ile ilgili olarak bilgi gönderilmiş ve ayrıca, “belge kapsamında ithal edilen yardımcı maddelerin bozuk, hatalı veya evsafına uygun olmaması, öte yandan ihraç eşyalarının üretim aşamasında, çeşitli nedenlerle oluşabilecek hatalar gözönüne alınarak, genellikle sipariş adedinden % 10 fazla üretilmesi, dolayısıyla sözkonusu ihraç eşyasının üretiminde kullanılan yardımcı malzemelerin de % 10  fazlasıyla tüketilmesi vb nedenlerle fire uygulamasına ilişkin olarak, sektör ve ürün bazında uygulanması öngörülen fire oranlarına yönelik görüşlerimiz talep edilmiştir. 
 
TOBB’a iletilecek Odamız görüşlerine dayanak oluşturmak üzere konuyla ilgili görüşlerinizin en geç 15.04.2011 Cuma günü mesai saati bitimine kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.