Dahilde İşleme Rejimi Değerlendirme Kurulu 9.Toplantısı Hk. - Ankara Sanayi Odası

Dahilde İşleme Rejimi Değerlendirme Kurulu 9.Toplantısı Hk.

Tarihi : 11.06.2014
İşareti : 4/5000-1966
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda;Ekonomi Bakanlığı’nın yazısına atfen, Dahilde İşleme Rejimi Değerlendirme Kurulu dokuzuncu toplantısının Hiziran ayı içerisinde yapılmasının planlandığı belirtilmektedir.
 
Yazıda devamla, dokuzuncu toplantıda Kurul gündemine alınması talep edilen maddeler ile bu maddelere ilişkin öneri ve gerçekler hakkında Odamız görüşleri talep edilmektedir.
 
Diğer taraftan, Dahilde İşleme Rejimi Değerlendirme Kurulu sekizinci toplantısı 30.12.2013 tarihinde gerçekleştirilmiş olup söz konusu toplantıda alınan kararlar bilgi amaçlı olarak ekte gönderilmektedir.
 
 Bu kapsamda, Dahilde İşleme Rejimi Değerlendirme Kurulu gündemine alınması talep edilen azami beş maddenin ve bu maddelere ilişkin öneri ve gerçeklerin, varsa geçen toplantıda alınan kararlara ilişkin görüşlerin   TOBB’a iletilecek Odamız görüşlerine dayanak oluşturmak üzere, en geç 13  Haziran 2014 tarihi mesai saati sonunu kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası