Dahilde İşleme Rejimi Değerlendirme Kurulu 13. Toplantısı Hk. - Ankara Sanayi Odası

Dahilde İşleme Rejimi Değerlendirme Kurulu 13. Toplantısı Hk.

Tarihi : 02.06.2016
İşareti : 
4/5000-1247

İrtibat : ticaret@aso.org.tr 

Sayın Üyemiz;  

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda;Ekonomi Bakanlığı’nın yazısına atfen, Dahilde İşleme Rejimi (DİR) Değerlendirme Kurulu 13.toplantısının Haziran ayı içerisinde yapılmasının planlandığı belirtilmektedir.

Yazıda devamla, on üçüncü toplantıda Kurul gündemine alınması istenilen maddeler ile bu maddelere ilişkin öneri ve gerekçeler  hakkında Odamız görüşleri talep edilmektedir.

Bu kapsamda, Dahilde İşleme Rejimi Değerlendirme Kurulu gündemine alınması talep edilen azami üç maddenin ve bu maddelere ilişkin öneri ve gerekçelerin TOBB’a iletilecek Odamız görüşlerine dayanak oluşturmak üzere, en geç 06 Haziran 2016 Pazartesi günü  mesai saati sonunu kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası