Dahilde İşleme Rejimi Değerlendirme Kurulu 10. Toplantısı Hakkında - Ankara Sanayi Odası

Dahilde İşleme Rejimi Değerlendirme Kurulu 10. Toplantısı Hakkında

    26 Kasım 2014

Tarihi : 26.11.2014
İşareti : 4/5000-3431
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
 
Sayın Üyemiz;  
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda;Ekonomi Bakanlığı’nın yazısına atfen, Dahilde İşleme Rejimi Değerlendirme Kurulu onuncu toplantısının Aralık ayı içerisinde yapılmasının planlandığı belirtilmektedir.
 
Yazıda devamla, onuncu toplantıda Kurul gündemine alınması talep edilen maddeler ile bu maddelere ilişkin öneri ve gerekçeler  hakkında Odamız görüşleri talep edilmektedir.
 
 Bu kapsamda, Dahilde İşleme Rejimi Değerlendirme Kurulu gündemine alınması talep edilen azami üç maddenin ve bu maddelere ilişkin öneri ve gerekçelerin TOBB’a iletilecek Odamız görüşlerine dayanak oluşturmak üzere, en geç 01 Aralık 2014 Pazartesi günü  mesai saati sonunu kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası