Dahilde İşleme Değerlendirme Kurulu Toplantısı Hk. - Ankara Sanayi Odası

Dahilde İşleme Değerlendirme Kurulu Toplantısı Hk.

    12 Temmuz 2012

Tarihi : 12.07.2012
İşareti : 4/5000-2292
İrtibat : ticaret@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığı’nın yazısına atfen, Dahilde İşleme Rejimi Değerlendirme Kurulu 6. Toplantısının gündem maddeleri hakkındaki Odamız görüşleri talep edilmektedir.
 
TOBB’a iletilecek Odamız görüşlerine dayanak oluşturmak üzere, ekte yer alan gündem maddeleri hakkındaki görüşlerinizin en geç 20.07.2012 Cuma günü mesai saati bitimine kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta adresine iletilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası