Dahilde İşleme Değerlendirme Kurulu 7. Toplantısı Hk - Ankara Sanayi Odası

Dahilde İşleme Değerlendirme Kurulu 7. Toplantısı Hk

Tarihi  : 02.05.2013
İşareti : 
4/5000-1712
İrtibat  : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığı’nın yazısına atfen, Dahilde İşleme Değerlendirme Kurulu 7. Toplantısında değerlendirilmek üzere, ekte iletilen toplantı gündemine ilişkin Odamız görüşleri talep edilmektedir.
 
TOBB’a iletilecek Odamız görüşlerinin hazırlanmasında değerlendirilmek üzere ekte sunulan bahis konusu toplantı gündemine ilişkin görüş ve önerilerinizin en geç 03.05.2013 günü saat 12.30’a kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası