D-8 Üyesi Ülkelerin İşadamları İçin Vize İşlemleri - Ankara Sanayi Odası

D-8 Üyesi Ülkelerin İşadamları İçin Vize İşlemleri

Tarihi  : 29.01.2013
İşareti : 05/5000-287
İrtibat : dim@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Sekretaryası’ndan baki ve bir örneği ekte verilen Nota’da, 5 Şubat 2010 tarihi itibariyle yürürlüğe giren, “D-8 Üyesi Ülkelerin İşadamları İçin Vize İşlemlerinin Basitleştirilmesi Anlaşması’na atıfta bulunularak, D-8 üyesi ülkelerden işadamları ile yapılan görüşmelerde, işadamlarının söz konusu anlaşmanın uygulanmasında ve bazı üye ülkelerden vize alınmasında güçlüklerle karşılaştıklarını ifade ettikleri bildirilmektedir.
 
D-8 Sekretaryasına iletilmek üzere, söz konusu Anlaşma’nın uygulamadaki durumu ve varsa yaşanan olumsuzluklara ilişkin görüş ve önerileri olan üyelerimizin en geç 14 Şubat 2013 tarihine kadar Odamız Araştırma ve Yönlendirme Müdürlüğü’ne (Tel:0 312 417 12 00 Fax: 0 312 417 52 05, E-Posta: dim@aso.org.tr) iletmeleri hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası