D-8 / Kahire’de Düzenlenecek Fuarlar Hk. - Ankara Sanayi Odası

D-8 / Kahire’de Düzenlenecek Fuarlar Hk.

Tarihi     : 02.02.2011
İşareti    : 03/5000-344
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Dışişleri Bakanlığı’nın yazısına atfen, 6-10 Mart 2011 tarihlerinde Kahire’de “Uluslararası Müteahhitlik Fuarı’nın, 17-26 Şubat 2011 tarihlerinde ise “44. Kahire Uluslararası Fuarı”nın düzenleneceği belirtilmektedir.
 
Anılan fuara ilişkin Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Sekreteryasından alınan davet mektubu ve başvuru formu ekte sunulmaktadır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası