Cumhurbaşkanımızın Gürcistan Ziyareti - Ankara Sanayi Odası

Cumhurbaşkanımızın Gürcistan Ziyareti

Tarih: 22.04.2014                                     
İşareti: 05/5000-1316
 
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, T.C. Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atfen; Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül’ün 5-7 Mayıs 2014 tarihlerinde Gürcistan’ı ziyaret edecekleri ve program çerçevesinde bir İş Forumu düzenleneceği bildirilmektedir.
 
Yazıda devamla, söz konusu ziyarette Ekonomi Bakanlığınca yürütülecek hazırlık çalışmalarında kullanılmak üzere, Gürcistan ile ilişkilerimizde son dönemde kaydedilen gelişmeleri, varsa ikili ilişkilerde karşılaşılan sorun ve çözüm önerileri ile söz konusu ziyarette gündeme alınmasında fayda görülen hususları içeren bir bilgi notuna ihtiyaç olduğu belirtilmektedir.
 
Bu çerçevede; konuya ilişkin tespit, görüş ve önerilerin, Ekonomi Bakanlığına iletilmek üzere, 28 Nisan 2014 tarihine kadar Odamız Araştırma ve Yönlendirme Müdürlüğü’ne(selin.ornek@aso.org.tr) iletilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası