Construct Data Publıshers Firması - Ankara Sanayi Odası

Construct Data Publıshers Firması

    6 Ağustos 2012

Tarihi   : 06.08.2012
İşareti: 05/5000-2529
İrtibat   : dim@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
 
İstanbul Anadolu Yakası Hizmet Merkezi Müdürlüğü 2011 yılında Win fuarlarında bir stand açarak, Avrupa İşletmeler Ağı Projesini tanıtıcı faaliyetlerde bulunmuş, bu esnada ilgili Müdürlüğün “The Exhibition Fair Guide” isimli fuar rehberinde ücretsiz yer alması için bir sayfalık form doldurulduğu, ancak bir süre sonra Construct Data Publishers Firmasının Müdürlüğe fatura göndermeye başladığı anlaşılmaktadır.
 
Ekonomi Bakanlığı’nın 10.04.2012 tarih ve B.19.0.AGM.0.01.02-724.01.04/SK sayılı yazısına istinaden TOBB’nin fuar organizatör firmalarına gönderdiği uyarı yazısında özetle; Contrsuct Data Publishers Firmasının bu tip uygulamaları bazı Türk işletmelerine uyguladığı, bu firmanın 2005 yılı sonuna kadar Avusturya’da faaliyet gösterdiği, Avusturya Rekabeti Koruma Birliği tarafından dava açılarak faaliyetlerin yasaklandığını, ayrıca Bratislava Ticaret Müşavirliğimizin ilk etapta söz konusu firma ile iletişime geçerek sorunların önüne geçmeye çalıştığı ancak firmanın fatura gönderimine devam etmesi üzerine Slovak Ticareti Denetleme Kurumuna firmalarımızın şikayetlerinin iletildiği, bu sebeple Suche Myto St.1,81103 Bratislava/Slovakya adresinde faaliyet gösteren Construct Data Publishers Firmasının faaliyet ve işlemlerinden dolayı Türkiye’de yerleşik işletmelerin tedbirli davranmalar gerektiği ifade edilmektedir.       
 
Doğabilecek mağduriyetin önlenmesi amacıyla bilgilerinize sunarız.
 
 Saygılarımızla