COMESA Bölgesel Yatırım Ajansı ile Toplantı - Ankara Sanayi Odası

COMESA Bölgesel Yatırım Ajansı ile Toplantı

Tarihi     : 02.06.2009
İşareti    : 5/5000 – 
2117
Yanıt      : dim@aso.org.tr 
 

Sayın Üyemiz, 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan alınan bir yazıya atfen, DEİK / Türk-Afrika İş Konseyleri tarafından COMESA (Doğu ve Güney Afrika Ortak Pazarı) Bölgesel Yatırım Ajansı yetkililerinin katılımıyla 29 Haziran 2009 tarihinde İstanbul, TOBB Plaza’da 9.00-18.00 saatleri arasında Doğu ve Güney Afrika’daki Yatırım Olanaklarının tanıtılacağı bir seminer ve çalışma yemeği ile akabinde Sudan, Mısır, Kenya, Uganda, Seyşeller, Maurityus, Etiyopya ve Svaziland Yatırım Ajansları yetkilileri ile Türk firmaları arasında ikili görüşmelerin gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

1991 yılında oluşturulan Tercihli Ticaret Bölgesinin yerini almak üzere 1994 yılında kurulan COMESA’nın halihazırda 19 Doğu ve Güney Afrika ülkesinin üyesi olduğu ifade edilmektedir. Temel stratejisinin “Bölgesel entegrasyon yoluyla ekonomik refah”ı sağlamak olduğu COMESA pazarının360 milyar dolar GSYH, 32 milyar dolarlık yıllık toplam ithalat ve 400’luk bir nüfusu temsil ettiği bildirilmektedir.

Bu çerçevede söz konusu etkinliği katılmak isteyen firmaların aşağıda yer alan katılım formunu, 100 TL katılım ücretinin T.C. İş Bankası Beyoğlu Şubesi (1011) DEİK Afrika İş Konseyi 1701526 No’lu TL hesabına yatırıldığına ilişkin ödeme dekontu ile birlikte en geç 15 Haziran 2009 tarihine kadar DEİK’e (Pelin Musabay; E-mail: pmusabay@deik.org.tr; Tel: 0212 339 50 87; Faks: 0212 270 35 92) iletmeleri gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası