Coğrafi İşaretler - Ankara Sanayi Odası

Coğrafi İşaretler

    21 Ocak 2015

Tarih:20.01.2015 
İşareti: 05/5000-169
İrtibat:dim@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz,
 
Türk Patent Enstitüsü’nden alınan bir yazıda, Coğrafi işaretlerin stratejik olarak bölgesel ya da ulusal kalkınmanın desteklenmesi amacıyla kullanıldığı ve Coğrafi işarete konu olan ürün standardının ve geleneksel özellikteki üretim metodunun korunmasının Türk Patent Enstitüsü’nün hedefleri arasında yer almakta olduğu ifade edilmektedir.
 
Coğrafi işaretler, belirli bir bölgeden kaynaklanan, belirgin bir niteliği olan ve diğer özellikleri itibariyle bu bölge ile özdeşleşmiş bir ürünü gösteren işaretlerdir. Doğal ürünler, tarım, maden ve el sanatları ürünleri ile 555 Sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Karamame’de belirtilen özel koşulları taşıyan sanayi ürünleri coğrafi işaret korumasından faydalanabilir. Ancak belli bir yöre ile bağlantılı olarak anılan her ürün tescil kapsamına girmemektedir. Bir ürünün tescil kapsamına girebilmesi için Kayseri pastırması, Malatya kayısısı ve Hereke halısı gibi bünyesinde sadece o coğrafi alanda bulunabilecek özellikleri taşıması, ekonomik bir değeri olması ve bölge ekonomisine katkı sağlaması, belli bir standart yakalanıp üretilerek denetlenmesi gerekmektedir. Ürünlerin öz adı olmuş adlar ve işaretler ile bitki türleri, hayvan soyları veya benzeri adlar 555 Sayılı KHK gereğince tescil edilemez niteliktedir.
 
Sanayicilerin, işverenlerin, üniversitelerin, yerel yönetimlerin ve konu ile ilgili toplumun tüm kesimlerinin, ülkemizin sahip olduğu coğrafi işaretleri uluslararası rekabette Türkiye’ye avantaj sağlayacak hale getirmeleri açısından daha çok çaba harcamaları beklenmektedir. Bu amaca yönelik olarak, ülkemizin coğrafi işaret haritasının çıkarılmasına yönelik çalışmalar Türk Patent Enstitüsü tarafından başlatılmıştır. Ancak bu çalışma kapsamında belirlenecek coğrafi işaretlerin doğrudan tescil edilmiş sayılmayıp, yalnızca haritanın oluşturulmasında kullanılacağı belirtilmektedir.
 
Bu vesileyle, ülkemizin coğrafi işaret haritasının çıkarılmasını teminen, Enstitü nezdinde tescilli bulunan coğrafi işaretlere ilave olarak, il sınırlarınız dahilinde henüz başvurusu yapılmamış olan ürünler var ise; Enstitü’ye iletilmek üzere 13 Şubat 2015 tarihine kadar Odamız Araştırma ve Yönlendirme Müdürlüğü’ne(e-posta: dim@aso.org.tr, Faks: 0312 417 52 05) iletilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.
 
EKLER:
 
   
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası