Coğrafi İşaretler Hk. - Ankara Sanayi Odası

Coğrafi İşaretler Hk.

    21 Kasım 2011

Tarihi   :21.11.2011
İşareti   04/5000-3512
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar  Birliği’nden alınan bir yazıda, yörelerimize özgü, el sanatları, folklorik temalar, doğal ürünler vb  ürünlerin yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda menşeinin doğru hatırlanması, özelliklerinin korunması ve ayrıca ihracat potansiyeli olan ancak değerlendirilmesi gereken yöresel ürünlerimizin uluslararası pazarlarda etkin olarak tanıtılarak ihracat imkanlarının geliştirilmesi amacıyla bir çalışma başlattıkları ifade edimektedir.
 
Yazıda devamla, Türk Patent Enstitüsü tarafından verilen, ürünü tanımlayan ya da kalitesi, ünü veya karakteristik özellikleri itibariyle coğrafi kaynağına atfedebilen ve belirli şartlarda üretim yapan çok sayıda üreticiyi koruma altına alan sinai mülkiyet haklarından olan coğrafi işaret tescillerinin o yörenin halkının menfaatlerinin korunması açısından büyük faydası olduğu belirtilerek, bu tür ürünlerin Avrupa Birliği’nde tescil ettirebilmesi için öncelikle Türkiye’de yetkili kurum olan Türk Patent Enstitüsü’ne başvuru yapılmış olması gerektiği ifade edilmiştir. 
  
Bu çerçevede, sınai kullanım hakkı sağlayan ürünlerimizin menşeini koruyan coğrafi işaretleri teşvik etmek ve yaygınlaştırmak amacıyla başvuru için gerekli evraklar ve işlemleri de içeren TOBB tarafından hazırlanan bilgi notu ekte yer almakta olup TOBB’a iletilmek üzere, ilimizde, coğrafi işaret alınmış ürünler ile coğrafi işaret alınması gereken ürünler ve varsa bu yönde yapılan çalışmalar hakkındaki görüşlerinizin en geç 25 Kasım 2011 Cuma günü mesai saati bitimine kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.  
 
Saygılarımızla,
 
Ankara Sanayi Odası