Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yap - Ankara Sanayi Odası

Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yap

    29 Kasım 2012

Tarihi   : 29.11.2012
İşareti   : 08/5000
İrtibat   :egitim@aso.org.tr   
 
Sayın Üyemiz,
 
Odamıza, (TOBB) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden gelen yazıda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunla değişik İş Kanunu’nun 71. maddesine göre hazırlanarak İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü web sayfasının (www.isggm.gov.tr) “Tüm Duyurular” bölümünde yayımlandığı belirtilen “Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı” ve genel gerekçesi ile ilgili Odamız görüşleri talep edilmektedir.
 
Söz konusu Taslak Raporuna ilişkin görüş ve önerilerinizin olması durumunda 04.12.2012 tarihine kadar egitim@aso.org.tr adresine göndermeniz hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası