Çocuk Bezinin Doğada Kolay Yok Olması Kampanyası - Ankara Sanayi Odası

Çocuk Bezinin Doğada Kolay Yok Olması Kampanyası

    26 Temmuz 2013

Tarih: 26.07.2013
İşareti:05/5000-2772
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atfen; Dodurga İlçesindeki okul çağındaki öğrencilerin “Yaşadığımız Çevre İçin Bütün Çocuk Bezlerinin Doğada Kolay Yok Olacak Şekilde Üretilmesi İçin İmza Atarak Kampanyamıza Destek Olun” kampanyasında toplayarak Dodurga Kaymakamlığına teslim ettikleri imza listesinin, ekte yer alan Dodurga Kaymakamlığı’nın resmi yazısı ile kendilerine iletildiği ve gençlerin çevre hassasiyeti dahilinde dile getirdikleri isteklerinin dikkate alınmasının talep edildiği belirtilmektedir.
 
Aynı ilgi yazıda, mevzuatımızda çocuk bezi üretimine ilişkin hususların yer almadığı ifade edilerek; atık üretiminin ve atığın zararlılığının üretim, kullanım veya bertaraf aşamalarında çevreye zarar vermeyecek veya en az zarar verecek şekilde tasarlanan ürünlerin pazarlama ve teknik gelişiminin sağlanması suretiyle, önlenmesi ve azaltılmasının atık yönetiminin genel ilkelerinden olduğu hatırlatılmaktadır. 
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası