Çin’in Hizmet Ticareti Anlaşması Müzakerelerine Katılım Talebi - Ankara Sanayi Odası

Çin’in Hizmet Ticareti Anlaşması Müzakerelerine Katılım Talebi

Tarih: 08.10.2013
İşareti: 05/5000-3499
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, T.C. Ekonomi Bakanlığı Anlaşmalar Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıya atfen;
  • Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) nezdinde yapılan Doha müzakerelerinin tıkanmasının ardından, aralarında Türkiye’nin de yer aldığı DTÖ üyesi 23 ülkenin(Türkiye, ABD, Avustralya, Yeni Zelanda, AB, Japonya, Kanada, Norveç, İsviçre, Hong Kong, Güney Kore, Tayvan, Pakistan, Meksika, Şili, Kolombiya, Kosta Rika, İsrail, Panama, İzlanda, Paraguay, Lichtenstein ve Peru) katılımıyla çoklu bir Hizmet Ticareti Anlaşmasını yürürlüğe koymak amacıyla, 2012 yılı başından beri Cenevre/İsviçre’de müzakereler yürütüldüğü,
  • 16-20 Eylül 2013 tarihinde gerçekleştirilen XI. Tur müzakerelerde, Çin’in oluşuma katılması talebini bazı ülkelere gayrı resmi olarak ilettiği, ardından Çin’in DTÖ nezdindeki Büyükelçisi Zhu HONG’un, Büyükelçimiz Sayın KUNERALP’i muhatap, 29 Eylül 2013 tarihli mektubunda oluşuma katılma ve hatta 4-8 Kasım 2013 tarihlerinde gerçekleştirilecek bir sonraki tur görüşmelerinde yer alma talebini resmi olarak ülkemize de iletmiş bulunduğu,
  • Çin’in ekonomik olarak büyüklüğünün yanı sıra, sadece mal ticaretinde değil, hizmet ticaretinde de dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olması dikkate alındığında, üyelik talebinin detaylı bir şekilde ele alınması gerektiği, (Çin’in hizmet ticaretindeki payına ilişkin belli başlı rakamlar belirtilerek ekte verilmektedir.) (Ek.l),
  • Çin’in oluşuma katılması durumunda, genel olarak ülkemiz ekonomisi ve ayrıca hizmet sektörlerine olası etkileri hakkındaki görüş ve önerilere ihtiyaç duyulduğu bildirilmektedir.
Bu çerçevede, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne iletilmek üzere, üyelerimizin Çin’in Hizmet Ticareti Anlaşması Müzakerelerine katılım talebi hakkındaki görüş ve önerilerini 21.10.2013 tarihine kadar Odamız Araştırma ve Yönlendirme Müdürlüğü’ne (Selin ÖRNEK Tel:0312 417 12 00 /dahili:1202, e-posta:selin.ornek@aso.org.tr) iletmeleri hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası