Çin Yunnan Heyeti İle Toplantı ve İkili İş Görüşmeleri - Ankara Sanayi Odası

Çin Yunnan Heyeti İle Toplantı ve İkili İş Görüşmeleri

    16 Kasım 2012

Tarihi  : 16.11.2012
İşareti : 05/5000-3474
İrtibat : dim@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz,
 
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan alınan bir yazıda, Çin Halk Cumhuriyeti Yunnan Eyaletinden gelecek olan üst düzey bürokrat heyeti ve bölgenin en önemli firmaları ile karşılıklı ticaret ve yatırım fırsatları hakkında görüş alışverişinde bulunmak üzere 23 Kasım 2012 tarihinde, 10 – 12:30 saatleri arasında İstanbul TOBB Plaza’da ekte yer alan heyet üyeleri ile bir toplantı ve ikili iş görüşmeleri düzenleneceği ifade edilmektedir.
 
Yunnan’ın kuzeybatıda Tibet, kuzeyde Sichuan, doğuda Guangxi Zhuang ve Guizhou, güney ve güneydoğuda ise Laos ve Vietnam ile çevrili olduğu, Çin’in sekizinci büyük yönetim bölgesi olan Yunnan’ın Çin’in hem coğrafi hem de etnik bakımdan en çeşitli bölgesi olduğu belirtilmektedir.
 
Toplantıya katılmayı düşünen üyelerimizin en geç 22 Kasım 2012 Perşembe günü mesai saati bitimine kadar DEİK’e (Adem Kula, Tel : 0 212 339 50 83, Faks: 0 212 270 37 84, E-posta : asyapasifik@deik.org.tr ) katılım teyidi vermeleri gerekmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası