Çin Yenilenebilir Enerji Toplantısı - Ankara Sanayi Odası

Çin Yenilenebilir Enerji Toplantısı

    6 Aralık 2012

Tarihi  : 06.11.2012
İşareti : 05/5000-3711
 
İrtibat : dim@aso.org.tr 
 
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, DEİK Türk – Çin İş Konseyi tarafından Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) Yenilenebilir Enerji ve Nükleer Eneıji Politikalarından sorumlu ÇHC Devlet Konseyi Üyeleri ile 7 Aralık 2012 tarihinde, 14:00 – 16:00 saatleri arasında İstanbul TOBB Plaza’da bir toplantı gerçekleştirileceği bildirilmektedir.
 
Yazıda devamla, Türk Enerji sektörüne, Çin’de ve Türkiye’de ortak yatırım ve iş olanakları bakımından fırsat yaratması beklenen söz konusu toplantının ana gündem maddelerinin; yeşil enerji üretimi: rüzgar, güneş, hidroelektrik, biyokütle, jeotermal alanlarında enerji yatırımları ve işbirliği alanları, enerji verimliliği, enerji tasarrufu, düşük karbon ve karbon emisyonu azaltımı ve nükleer enerji olduğu bildirilmektedir.
 
Söz konusu etkinliğe katılmak için en geç 6 Aralık 2012, saat 16:00’ye kadar DEİK’e bilgi verilmesi (Adem Kula, e-posta akula@deik.org.tr Faks: 0212 270 37 84) gerekmektedir. Toplantıya ilişkin başvuru formu ve katılımcı listesine Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin web sitesi Dış Ekonomik İlişkiler Dairesi sayfası “yurtiçi etkinlik duyurulan” bölümünden ulaşılabilmektedir
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası