Çin Wenzhou Şehrindeki Mali Darboğaz Hk. - Ankara Sanayi Odası

Çin Wenzhou Şehrindeki Mali Darboğaz Hk.

Tarihi     : 22.12.2011
İşareti    : 05/5000-3973
Yanıt      : dim@aso.org.tr 
 
 
Sayın Üyemiz, 
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda,  Çin Halk Cumhuriyeti’nin (ÇHC) Zhejiang Eyaleti’nin özel sektörün ilk geliştiği merkezlerden biri olan ve refah seviyesinin yüksek olduğu Wenzhou şehrinde, ÇHC hükümetinin yürütmekte  olduğu sıkı para politikası ve bankaların ellerinde kredi kaynaklarını KOBİ’lerden ziyade büyük şirketlere kullandırmayı tercih etmeleri sonucu, tefeciliğin yaygınlaşmaya başladığı bildirilmektedir.
 
Çin Merkez Bankası Wenzhou Ofisi’nin geçtiğimiz günlerde yayınlanan raporuna göre, şehirdeki banka-dışı borçların 17,4 milyar Doları bulduğu, şehir nüfusunun %89’nun tefecilik yaptığı belirtilmekte; ayrıca Çin resmi haber organına atıfla, şehirdeki 360 bin KOBİ’nin beşte birinin mali sıkıntılardan dolayı üretimini durdurduğu, bankaların yaklaşık %70‘inin tefecilere borçlu olduğu ve son birkaç ay içinde Wenzhou’da en az 80 işadamının, geride 1,6 milyar Dolar borç bırakarak ortadan kaybolduğu, intihar ettiği ya da iflasını istediği kaydedilmektedir. Son gelişmeler üzerine, Zhejiang yerel hükümetinin bölgedeki KOBİ’lere yönelik 470 bin Dolar tutarında pilot kredi paketi açıkladığı, Wenzhou yönetiminin ise Pekin’den 1 yıl süreli 9,4 milyar Dolarlık kaynak talebinde bulunduğu bildirilmektedir.
 
Mali açıdan zor duruma düşen Çin şirketlerinin, Çin’in hukuk devleti olmayışından ve resmi makamların her koşulda Çin tarafına arka çıkan yaklaşımından da cesaret alarak, ticari bağlantılarda hileli veya cebri yöntemlere rahatlıkla meyledebildikleri, bunun yakın örneğini, anılan Eyalette yer alan bir firmayla ihtilafa düşen bir vatandaşımızın maruz kaldığı uygulama olduğu, Zheijan Eyaleti’nin dolandırıcılık sicilinin kabarık olduğu ve eyaletteki ticari ihtilaflarda tehdit ve alıkoyma olaylarına sıkça rastlanabildiği ve yerel makamaların genelde etkisiz kaldığı yorumlarının yapıldığı ifade edilmektedir.
 
Bu çerçevede, şehirle ticari bağlantı içinde olan veya ticari bağlantı kurmayı öngören üyelerimizin muhataplarının güvenirliği ve mali durumu, ödemeler ve malların kalite kontrolü konularında bihassa titiz davranmalarında yarar görüldüğü, öte yandan şimdilik Wenzhou’ya özel olan bu durumun ÇHC’nin bütününe mal edilmemesi gerektiği belirtilmektedir. 
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası