Çin Tayvanı Menşeli Porselenden Sofra Ve Mutfak Eşyası İthalatında Gözetim Uygulanmasına İ - Ankara Sanayi Odası

Çin Tayvanı Menşeli Porselenden Sofra Ve Mutfak Eşyası İthalatında Gözetim Uygulanmasına İ

Tarihi    : 12.10.2011
İşareti   : 4/5000-3092
Yanıt     : ticaret@aso.org.tr    
 
Sayın Üyemiz;    
 
“Çin Tayvanı Menşeli Porselenden Sofra Ve Mutfak Eşyası İthalatında Gözetim Uygulanmasına İlişkin Gözetim Ve Korunma 99/3 Sayılı Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ” 12.10.2011 tarih ve 28082 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.
 
MADDE 1 – 22/09/1999 tarihli ve 23824 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çin Tayvanı Menşeli Porselenden Sofra ve Mutfak Eşyası İthalatında Gözetim Uygulanmasına İlişkin Gözetim ve Korunma 99/3 sayılı Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.
 
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla, 
Ankara Sanayi Odası