ÇİN HALK CUMHURİYETİ VE KORE CUMHURİYETİ Resmi Ziyaretleri Kapsamında İş Forumları - Ankara Sanayi Odası

ÇİN HALK CUMHURİYETİ VE KORE CUMHURİYETİ Resmi Ziyaretleri Kapsamında İş Forumları

Tarih: 14.07.2015
İşareti: 05/5000-1667
İrtibat:dim@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz,
 
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan alınan bir yazıda, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 28 Temmuz – 1 Ağustos 2015 tarihlerinde Çin Halk Cumhuriyeti ve Kore Cumhuriyeti’ne gerçekleştireceği resmi ziyaretler kapsamında iş forumları ve ikili görüşmelerinin düzenleneceği bildirilmektedir.
Çin Halk Cumhuriyeti ve Kore Cumhuriyeti ile ticaret ve yatırım ilişkisi olan firmalarımızın katılımında fayda görülen ziyaretin lojistik hizmetleri DEİK tarafından paket program dahilinde katılımcılara sağlanacaktır. Özel uçak ile gidiş-dönüş, konaklama, ara transferler (Türkiye içi bağlantı uçuşları dahil değildir.), çalışma yemekleri, tercümanlık hizmetleri, iş forumlarına katılım kapsamında oluşturulacak paket programın avans ücreti 6000 ABD Doları’nın 14 Temmuz 2015 Salı günü ilgili hesap numarasına (İş Bankası Beyoğlu Şubesi IBAN TR60 0006 4000 0021 0113 3147 12 dolar hesabı) yatırılarak online kayıt işlemleri ile birlikte tamamlanması gerekmektedir. Ziyaret programı katılımcılara bilahare iletilecektir.
Bu çerçevede, anılan ziyarete katılmak isteyen üyelerimizin katılım teyitlerinin http://kayit.deik.org.tr/KatilimFormu/78/5247 linkinde yer alan form aracılığıyla en geç 14 Temmuz 2015 Salı günü mesai saati bitimine kadar avans ödeme dekontu ile birlikte DEİK’e (İlgili Kişi: Ecem Mirzaloğlu, tel: 0212 339 50 18, E-posta: emirzaloglu@deik.org.tr) iletilmesi gerekmektedir.
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası
 
 
Ek :