Çin Halk Cumhuriyeti Bilgi Notu - Ankara Sanayi Odası

Çin Halk Cumhuriyeti Bilgi Notu

    11 Ocak 2013

Tarih: 11.01.2013
İşareti: 05/5000-116
 
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın 21.12.2012 tarihli ve 17053808-724.01- 02/CN/2012-6364-110458 sayılı yazısına istinaden, 2013 yılı içerisinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Çin Halk Cumhuriyeti Kalite Kontrol, Denetim ve Karantina Genel İdaresi arasında Gıda Güvenliğine İlişkin Mutabakat Zaptı imzalanması ve I. Dönem Tarım Yürütme Komitesi Toplantısının yapılmasının öngörüldüğü bildirilmektedir.
 
Bu çerçevede, Yemen ile ticari ve ekonomik ilişkilerde son dönemde kaydedilen gelişmeler, karşılaşılan sorunlar ve çözümlerine ilişkin görüş ve önerileri olan üyelerimizin en geç 14 Ocak 2013 tarihine kadar Odamız Araştırma ve Yönlendirme Müdürlüğü’ne (Tel:0 312 417 12 00 Fax: 0 312 417 52 05, E-Posta: dim@aso.org.tr) iletmeleri hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası