Çin Halk Cuhhuriyeti Shanghai Pudong Bölgesi Heyeti ile Toplantı ve İkili Görüşmeleri - Ankara Sanayi Odası

Çin Halk Cuhhuriyeti Shanghai Pudong Bölgesi Heyeti ile Toplantı ve İkili Görüşmeleri

Tarih: 04.07.2013
İşareti: 05/5000-2464
 
Sayın Üyemiz,
 
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan alınan  bir yazıda, Çin  Halk Cumhuriyeti Shanghai  Pudong  Yeni  Bölge  Komitesinden  gelecek olan üst düzey bürokrat heyeti  ve bölgenin  en önemli firmalar ı ile  karşılıklı ticaret ve  yatırım fırsatları hakkında görüş alışverişinde bulunmak üzere 8 Temmuz 2013 tarihinde, 10:00 – 12:00 saatleri arasında  İstanbul  TOBB / DEİK  Plaza’da ekte yer alan heyet üyeleri ile bir toplantı ve ikili iş görüşmelerinin düzenleneceği iletilmektedir.

Toplantıya katılmayı düşünen üyelerimizin en geç 7 Temmuz 2013 tarihine kadar DEİK’e (Adem Kula, Tel : 0 212 339 50 83, Faks: 0 212 270 37 84, E-posta : akula@deik.org.tr ) katılım teyidi vermeleri gerektiği hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası
 
Ek – 1 Katılımcı Listesi