Çin Hakkında - Ankara Sanayi Odası

Çin Hakkında

ÇİN HAKKINDA
Tarihi : 27.12.2011
İşareti : 05/5000-4021
İrtibat : dim@aso.org.tr  
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Pekin Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği’nden alınan bir yazıya atfen, firmalarımızın Çin Halk Cumhuriyeti’nden (ÇHC) yerleşik firmalar ile yürüttükleri ticari işlemler sürecinde, muhatap Çinli firmaların orijinal elektronik posta adreslerinden ya da Çinli firma temsilcilerinin isimlerine açılan yeni elektronik posta adreslerinden, ödemenin yapılması istenen banka hesap bilgilerinin değiştirilmesi sonucunda ortaya çıkan firma dolandırıcılığına ilişkin son dönemde Pekin Ticaret Müşavirliği ve Şanghay Ticaret Ataşeliği’ne bir çok şikayet geldiğini bildirilmektedir.

Yazıda, bahse konu şikayetlerde genel olarak, firmalar arasında elektronik posta ile kurulan irtibatta Çinli firma tarafından ticari işlemin detaylarına ilişkin bilgiler verildiği ve bu sebeple ülkemiz firmalarında ödemeye ilişkin herhangi bir şüphe oluşmadığının anlaşıldığı belirtilmektedir.
 
Yazıda devamla, anılan ticari işlemelerde firmalarımızın mağduriyetinin önlenmesi amacıyla, kurulacak ticari ilişkilerde güçlü bir hukuki belge niteliği taşıyacak sözleşme imzalanması, ticari işleme ilişkin ödemelerde mutlaka uluslararası kurallara uygun ödeme şekillerinin uygulanması tavsiye edilmektedir.
 
Bununla birlikte, firmalarımızın ticari ilişki sürecinde, Çinli muhatapları tarafından talep edilse dahi, sözleşmede mutabık kalınan banka hesabından farklı bir hesaba ödeme yapılması konusunda dikkatli olmaları, bu süreçte Çinli muhatapları ile sadece elektronik posta yoluyla iletişim kurmamaları, Çinli firmaların yerleşik telefonu ve faksı ya da mümkün olması halinde yerinde ziyaret ile ticari ilişkilerini devam ettirmeleri önerilmektedir.
 
Diğer taraftan, ülkemiz firmaları tarafından Pekin Ticaret Müşavirliği ve Şanghay Ticaret Ataşeliği’ne yöneltilen bilgi taleplerinde, ÇHC’nde düzenlenen ticari belgelerin, ülkemizde geçerli olabilmeleri için izlenecek sürece ilişkin firmalarımız nezdinde bilgi eksikliği olduğunun anlaşıldığı ifade edilmektedir.
 
ÇHC tarafından düzenlenen ticari belgelerin geçerliliğini teminen, önce Çin Ticaret Odası (China Council for the Promotion of International Trade / CCPIT) ve ÇHC Dışişleri Bakanlığı, son olarak da Büyükelçiliğimiz / Başkonsolosluğumuz / Konsolosluk birimleri tarafından söz konusu belgelere “metne şamil olmayan” imza-mühür tasdiki işleminin uygulanmakta olduğu, yapılan işlemin ÇHC Dışişleri Bakanlığı ilgili biriminin imza ve mührünün onaylanmasından ibaret olduğu ifade edilmektedir.
 
Yazıda devamla, bu şekilde ÇHC Dışişleri Bakanlığı’nın özel kuryesiyle haftanın üç günü Büyükelçiliğimize / Başkonsolosluğumuza iletilen belgelerin en geç iki iş günü içinde aynı yoldan iade edildiği ve tüm bu sürecin tamamlanmasının toplamda üç hafta ile bir ayı bulabildiği belirtilerek, firmalarımızın Büyükelçiliğimize veya Başkonsolosluğumuza doğrudan başvurabilecekleri bildirilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası