Çin’i Anlamak & Çin İle İş Yapmak Konferansı - Ankara Sanayi Odası

Çin’i Anlamak & Çin İle İş Yapmak Konferansı

    7 Eylül 2012

Tarihi  : 07.09.2012
İşareti : 05/5000-2818
İrtibat : dim@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz,
 
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan alınan bir yazıda, DEİK/ Türk – Çin İş Konseyi – TÜSİAD işbirliği ve City Group sponsorluğunda 11 Eylül 2012 tarihinde 08.30- 14.00 saatleri arasında İstanbul’da Swissotel’de Neuchatel Salonu’nda”Çin’i Anlamak & Çin ile İş Yapmak”isimli bir konferans düzenleneceği bildirilmektedir. Bu konferansa Türk ve Çin iş dünyasından, kamu kuruluşlarından, medya organlarından ve akademik çevrelerden temsilciler davet edilmiştir.
 
Dünya ekonomisinin sallantılar yaşadığı bir süreçte denge unsuru olarak dile getirilirken son dönemde yavaşlama belirtileri gösteren Çin ekonomisinin orta ve uzun vadedeki eğilimleri, Çin’in 12. Beş Yıllık Kalkınma Planı, Çin’in dünya ekonomisini etkileyen iktisadi dinamikleri ile Türkiye’nin Çin’e yönelik ekonomik stratejisinin ne olması gerektiği kapsamlı bir şekilde tartışılacaktır.
 
Söz konusu konferansın özellikle Türk iş dünyası ve karar alıcıları için yol gösterici bir platform oluşturması hedeflenmektedir. Etkinliğin ayrıca Çin’deki son gelişmelerin küresel, bölgesel ve ulusal bir ölçekte analizi, Çin ile veya Çin’de iş yapmak konusunda mevcut koşulların değerlendirilmesi ve Türk firmaları açısından Çin’i daha iyi anlama konusunda önemli bir fırsat yaratacağı düşünülmektedir. Konferansta İngilizce-Türkçe simültane çeviri yapılacaktır.
 
Bu çerçevede söz konusu programa katılmak isteyen üyelerimizin başvuru formunu doldurularak en geç 10 Eylül 2012 Pazartesi günü saat 12:00’ye kadar DEİK’e
 
(Adem Kula 0212 270 37 84 nolu faksa veya akula@deik.org.tr) iletmeleri hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası
 
Ekler: