ÇİĞ SÜTÜN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK DESTEKLEME UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 20 - Ankara Sanayi Odası

ÇİĞ SÜTÜN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK DESTEKLEME UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 20

ÇİĞ SÜTÜN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK DESTEKLEME UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ  (TEBLİĞ NO: 2010/ 11) HK.
 
Tarihi     :    07.04.2010
İşareti    :   4/5000 – 1122
 Yanıt     :   ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz; 
 
Belirli dönemlerde çiğ sütün değerlendirilmesi, ülkemiz süt üretiminin geliştirilmesi, kayıt altına alınması ve çiğ süt fiyatlarında istikrarın oluşturulması amacıyla ihracat yapan imalatçı, imalatçı-ihracatçı firmaların ihtiyaç duydukları süt tozunun yurt içinde üretilmesi ve temin edilmesine yönelik süt tozu üretiminin desteklenmesi ile ilgili usul ve esasları kapsayan “Çiğ Sütün Değerlendirilmesine Yönelik Destekleme Uygulama Esasları Tebliği  (Tebliğ No: 2010/ 11)” 06.04.2010 tarih ve 27544 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
 
Bilgilerinize sunarız.   
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası