Çift Kullanımlı Malzeme Ve Teknolojilere Dair Nihai Kullanım Sertifikalarının Kayda Alınma - Ankara Sanayi Odası

Çift Kullanımlı Malzeme Ve Teknolojilere Dair Nihai Kullanım Sertifikalarının Kayda Alınma

    3 Ocak 2012

Tarihi  : 02.01.2012
İşareti : 04/5000-30
 
Sayın Üyemiz,

“Çift Kullanımlı Malzeme Ve Teknolojilere Dair Nihai Kullanım Sertifikalarının Kayda Alınmasına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2012/12)” 31.12.2011 tarih ve 28159 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası  

Ek: Çift Kullanımlı Malzeme Ve Teknolojilere Dair Nihai Kullanım Sertifikalarının Kayda Alınmasına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2012/12) için tıklayınız.