CICA İş Forumu ve KOBİ Ağı Toplantısı Hk. - Ankara Sanayi Odası

CICA İş Forumu ve KOBİ Ağı Toplantısı Hk.

Tarihi     : 03.09.2010
İşareti    : 03/5000-3025
 
Sayın Üyemiz, 
 
KOSGEB’den alınan bir yazıda, 19-20 Ekim 2010 tarihlerinde Bangkok’ta, Asya’da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemlemler Konferansı (CICA), İş Forumu ve KOBİ Ağı Toplantısı düzenleneceği bildirilmekte olup, söz konusu etkinliklere ilişkin program taslağı Ek’te yer almaktadır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası  
 
 
 
Ayrıntılı Bilgi:
Tel         : 0312 592 84 00
Faks      : 0312 354 54 85
Web       : www.kosgeb.gov.tr