Cezayir Tarım, Gıda Ve Tarım Makineleri Sektörel Heyeti - Ankara Sanayi Odası

Cezayir Tarım, Gıda Ve Tarım Makineleri Sektörel Heyeti

    4 Mayıs 2016

Tarih: 03/05/2016

İşareti: 05/5000-1008

Sayın Üyemiz,

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan (DEİK) alınan bir yazıda, DEİK ve Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) işbirliği ile 8-9 Mayıs 2016 tarihleri arasında Cezayir’e yönelik olarak tarım, gıda ve tarım makinaları alanında sektörel iş ziyareti düzenleneceği bildirilmektedir.

Taslak programı ve katılım koşulları EK-1’de sunulan söz konusu heyete katılmayı arzu eden üyelerimizin, katılım teyitlerini 4 Mayıs 2016 Çarşamba günü mesai bitimine kadar DEİK’e (africa@deik.org.tr ve +90 212 339 50 51) bildirmeleri gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

 

Saygılarımızla

Ankara Sanayi Odası

EK-1: Taslak Program ve Katılım Koşulları