CEZAYİR KEK 10. Dönem Toplantısı - Ankara Sanayi Odası

CEZAYİR KEK 10. Dönem Toplantısı

    21 Mayıs 2012

Tarihi  : 21.05.2012
İşareti : 05/5000-1730
İrtibat : dim@aso.org.tr
 
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Kalkınma Bakanı Sayın Dr. Cevdet Yılmaz eşbaşkanlığında deruhte edilen “Türkiye – Cezayir Karma Ekonomik Komisyon 10. Dönem Toplantısı”nın 14 – 15 Haziran 2012 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilmesinin planlandığı bildirilmektedir.
 
Bu kapsamda, son dönemde Cezayir ile ülkemiz arasında kaydedilen gelişmeler, yürütülen ve yürütülmesi ön görülen projeler, ikili ilişkilerde önem arz eden hususlar, varsa sorunlar ve çözüm önerilerine dair görüş ve önerilerinin Ekonomi Bakanlığı’na iletilmek üzere en geç 23 Mayıs 2012 tarihine kadar Araştırma ve Yönlendirme Müdürlüğü’ne (Fax:417 52 05 E-Posta: dim@aso.org.tr) gönderilmesi gerekmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası