Cezayir Bilgi Notu - Ankara Sanayi Odası

Cezayir Bilgi Notu

Tarih: 19.03.2013
İşareti: 05/5000-1012
 
Sayın Üyemiz,
 
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan alınan bir yazıda, DEİK/Türk-Cezayir İş Konseyi tarafından önümüzdeki dönemde Cezayir’e bir ticaret ve müteahhitlik heyeti düzenlenmesinin planlanmakta olduğu iletilmektedir. Yazıda devamla, Dış Ekonomik İlişkiler kurulu tarafından Ekonomi Bakanlığımızla da paylaşılmak ve sözkonusu ziyaret esnasında Cezayir makamlarına iletilmek üzere Türkiye-Cezayir arasındaki ekonomik ilişkilerde karşılaşılan sorunlar ve ikili ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik önerilerin yer aldığı bir bilgi notu hazırlamakta olduğu bildirilmektedir.

Bu çerçevede, söz konusu bilgi notuna eklenmek üzere siz üyelerimizin Cezayir ile ticari ve ekonomik ilişkilerinde karşılaştıkları sorunlar ve gündeme getirilmesinde yarar gördüğünüz hususları ekte yer alan anket formunu doldurarak en geç 25 Mart 2013 Pazartesi günü mesai bitimine kadar DEİK’e (Özge Karagöz, Tel:+90 212 3395070; E-posta: afrikabolgesi@deik.org.tr) iletmeniz hususunu bilgilerinize sunarız.           
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası
 
Ekli dosya için tıklayınız.