Cezayir Anketi - Ankara Sanayi Odası

Cezayir Anketi

Tarih: 25.03.2013
İşareti: 05/5000-1091
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan alınan bir yazıya atfen; Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu /Türk-Cezayir İş Konseyi tarafından önümüzdeki dönemde Cezayir’e bir ticaret ve müteahhitlik heyeti düzenlenmesi planlandığı bildirilmekte ve Ekonomi Bakanlığı ile de paylaşılmak ve sözkonusu ziyaret esnasında Cezayir makamlarına iletilmek üzere Türkiye-Cezayir arasındaki ekonomik ilişkilerde karşılaşılan sorunlar ve ikili ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik önerilerin yer aldığı bir bilgi notu hazırlanmakta olduğu ifade edilmektedir.
 
Bu çerçevede, söz konusu bilgi notuna eklenmek üzere üyelerimizin Cezayir ile ticari ve ekonomik ilişkilerinde karşılaştıkları sorunlar ve gündeme getirilmesinde yarar gördükleri hususları ekte yer alan anket formunu doldurarak en geç 29 Mart 2013 Cuma günü mesai bitimine kadar Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’na (Özge Karagöz, Tel:+90 212 3395070; E-posta: afrikabolgesi@deik.org.tr) iletmeleri gerekmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası