ÇEVREYE DUYARLI TEKNOLOJİ TRANSFERİ FAALİYETLERİ - Ankara Sanayi Odası

ÇEVREYE DUYARLI TEKNOLOJİ TRANSFERİ FAALİYETLERİ

İşareti : 05/5000-1055
İrtibat : dim@aso.org.tr
Sayın Üyemiz,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yazısına atfen; uzun zamandır iklim değişikliği ile mücadelede kritik başlıklardan biri olarak ele alınan teknoloji transferi konusu kapsamında “çevreye duyarlı teknolojiler (Environmentally Sound Technologies – EST)” kavramının diğer teknolojilere göre çevresel performansta belirgin bir iyileştirme potansiyeli olan teknolojiler olarak tanımlanmakta olduğu ve hem temiz teknolojileri (girdi değişikliği, daha iyi proses kontrolü, ekipman modifikasyonu, tesis içi geri dönüşüm ve geri kazanım, yan ürün kullanımı, ürün modifikasyonu veya yeniden formülasyonu) hem de kirlilik kontrol (boru sonu-arıtma) teknolojilerini içerdiği belirtilmektedir.

EST’lerin bilgi, araştırma, eğitim, kapasite geliştirme vb. olarak tanımlanan soft teknolojilerin yanında ekipmanlar gibi hard teknolojileri de kapsadığı ifade edilmektedir. İklim değişikliği müzakerelerinde teknoloji transfer konusu göz önüne alındığında teknoloji olarak EST’lerin, transfer olarak ise farklı paydaşlar/ülkeler arasındaki iklim değişikliği alanında gerçekleştirilen know-how, deneyim ve ekipman akışı ve teknoloji işbirliklerini içeren geniş kapsamlı süreçler bütününün kastedildiği açıklanmaktadır.

Yukarıda açıklanan teknoloji transferi ve EST tanımları ışığında gerçekleştirilen her türlü teknoloji transfer faaliyetlerinin (ortak veri tabanı kullanımı, eğitim, kapasite geliştirme, ekipman alımı, lisans sözleşmeleri, demonstrasyon projeleri, fonlar, hibeler, teknoloji yayılım çalışmaları, ortak Ar-Ge vb.) ilgili Bakanlığa iletilmek üzere Ek’te yer alan tablolara işlenmesi ve en geç 21.04.2017 tarihine kadar Odamıza (E-posta: ceyda.polat@aso.org.tr) yazılı olarak iletilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.


Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası

Ek :EST Uygulamaları Tablo (2 sayfa)