Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hk. - Ankara Sanayi Odası

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hk.

    30 Haziran 2011

Tarihi    : 30.06.2011
İşareti   : 4/5000 –2138
Yanıt     : ticaret@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz;   
 
“Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 30.06.2011 tarih ve 27980 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla, 
 
Ankara Sanayi Odası