Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği Hakkında - Ankara Sanayi Odası

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği Hakkında

    26 Kasım 2014

Tarihi   : 25.11.2014
İşareti  : 04/5000-3419
İrtibat  : ticaret@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz,
22.11.2014 tarih ve 29183 sayılı Resmi Gazete’ de Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası