Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalat Denetimi Tebliği - Ankara Sanayi Odası

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalat Denetimi Tebliği

    3 Ocak 2012

Tarihi  : 02.01.2012
İşareti : 04/5000-6
 
Sayın Üyemiz,
 
Ozon tabakasını incelten kimyasallar listesinde yer alan kimyasalların ithalatında, çevrenin korunması yönünden uygunluk denetimine ilişkin usul ve esasları düzenleyen; “Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 2012/6)” 30.12.2011 tarih ve 28158 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası