Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebli - Ankara Sanayi Odası

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebli

    3 Ocak 2012

Tarihi  : 02.01.2012
İşareti : 04/5000-7
 
Sayın Üyemiz,
 
Kontrole tabi katı yakıtların ithalatında, çevrenin korunması yönünden uygunluk denetimine ilişkin usul ve esasları düzenleyen; “Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2012/7)” 30.12.2011 tarih ve 28158 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası