Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ü - Ankara Sanayi Odası

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ü

    3 Ocak 2012

Tarihi  : 02.01.2012
İşareti : 04/5000-3
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye gümrük bölgesine girecek ithali uygunluk denetimine tabi metal hurdalara ilişkin usul ve esasları düzenleyen; “Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği  (Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 2012/3)” 30.12.2011 tarih ve 28158 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası