Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Yayınları - Ankara Sanayi Odası

Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Yayınları

Tarih: 03.03.2015
İşareti: 05/5000-582
İrtibat:dim@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz,
 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 22.12.2015 tarih ve 39463277/605.01/20246 sayılı yazısında, çevre hakkında mevcut durumu  yıllar itibariyle kolay anlaşılır şekilde sunmaya çalışan “Çevresel Göstergeler Kiyapçığı” ile illerimizin çevre sorunlarının ve önceliklerinin neler olduğunu kaynaklarıyla ortaya koyan, aynı zamanda bu sorunların çözümü için ne tür tedbirler alındığını belirten “Türkiye Çevre Sorunları ve Öncelikleri Değerlendirme Raporu” yayınlarının yeni versiyonlarının Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğünce yayınlandığı belirtilmektedir.
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda, insan faaliyetleri ve doğal nedenlerle ortaya çıkabilecek çevresel etkiler, çevrenin mevcut durumu ve çevre sorunları hakkında bilgi sahibi olmak ve buna göre politikalar geliştirilmesine yardımcı olmak, uygulanan politikaların başarısını izlemek açısından faydalı olacağı düşünülen yayınlara; http://www.csb.gov.tr/gm/ced/ internet adresinin “Yayınlar” bölümünden ulaşılabileceği ifade edilmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası